Mistä on hyvät psyykenammattilaiset tehty?

Psyykenammattilainen tarvitsee oikeastaan kolmea asiaa riittävän pohjakoulutuksen ja perusammattiosaamisen lisäksi.

 • Kykyä luoda ja ylläpitää rakentavaa vuorovaikutusta asiakkaan kanssa
 • Taitoa jäsentää asiakkaan tilannetta ja suunnitella hoidon etenemistä yhteistyössä tämän kanssa
 • Kykyä ja taitoa säilyttää oma tasapainonsa ja psyykkinen elävyytensä myös pitkällä aikavälillä

Nämä taidot eivät tule tyhjästä. Niille luodaan pohja ammatillisessa peruskoulutuksessa – ja totta puhuen jo oman ja kasvun ja aikuistumisen aikana.

Moni kuitenkin kokee pitkänkin koulutuksen ja työuran jälkeen epävarmuutta asiakastyössään.

Erityisen haastavaksi moni kokee rajattukestoisen työskentelyn. Miten ihmeessä muutama tapaaminen voisi edesauttaa toivottua muutosta?

Tehokasta työskentelyä rajatussa ajassa

Kun pulmat ovat pahimmillaan ja keinot vähissä, ajatukset vievät herkästi pitkän terapian suuntaan.

Niin ammattilaisilla kuin muillakin.

Kuitenkin tutkimukset osoittavat, että tärkeät oivallukset tapahtuvat usein jo muutaman tapaamisen jälkeen.

Haluatko…

 • Vahvistaa ammatillista osaamistasi ja varmuuttasi
 • Vähentää stressiäsi
 • Varmistaa voimavarojesi riittävyyden
 • Tarjota asiakkaillesi parasta mahdollista apua
 • Sujuvoittaa työyhteisösi yhteispeliä ja vuorovaikutusta

Jos vastasit myöntävästi yhteen tai useampaan kohtaan, jatka lukemista!

Lyhytkin työskentely voi kantaa

Kun me Katrin kanssa aloimme koota siihen mennessä 15 vuotta kestäneen yhteisten KAT* -opintojemme ja pohdintojemme tuloksia yhteen, halusimme saada aikaan jotain todella käytännönläheistä.

Meillä oli vankka teoreettinen osaaminen ja tiesimme jo, miten tärkeää on osata jäsentää asiakkaan tilannetta niin, että sen pohjalta päästään yhteisessä työskentelyssä eteenpäin.

*KAT = kognitiivis-analyyttinen terapia

Mutta miten jäsentäminen lopultakin käytännössä tehdään?

Ja mitä tarkkaan ottaen tapahtuu sen jälkeen?

Meidän molempien kokemus oli, että työskentelyyn tarvitaan yhtä aikaa sekä selkeät että joustavat suuntaviivat, ja tällaisia lähdimmekin tietoisesti rakentamaan.

Tuloksena oli kirjamme Lyhytterapeuttinen työote, sekä jäsennyksessä keskeinen menetelmä Mäppi®.

Sittemmin olemme opastaneet jo useita satoja psyykenammattilaisia lyhytterapeuttisen työotteen käyttöön.

Nopea muutos parempaan tarkoittaa sitä, että ammattilaisella on selkeä käsitys siitä, mitä hän on tekemässä ja mikä auttaa.

Aina asiakkaan lähtökohdista ja asiakasta kuunnellen.

Lyhytterapeuttisen työotteen koulutus

Sanotaan, että hyvä teoria on käytännönläheisintä mitä on.

Ainakin toiseksi käytännönläheisintä ovat hyvästä teoriasta johdetut, selkeät ja johdonmukaiset toimintatavat. Psyykenammattilainen löytää tällaisia erityisesti psykoterapioiden piiristä.

Kaikkien ammattilaisten ei kuitenkaan tarvitse hankkia pitkää ja kallista psykoterapeuttikoulutusta nämä taidot oppiakseen.

Vähempikin riittää.

Kahdeksan päivän koulutuskokonaisuuksia tai työyhteisöllesi sopivaa, räätälöityä lyhytterapeuttisen työotteen koulutuskokonaisuutta voit tiedustella Shortum koulutustalosta, jonka kanssa toimin tiiviissä yhteistyössä.

Jos taas etsit suppeampaa lyhytterapeuttiseen työotteeseen tutustuttavaa koulutusta, voit olla myös suoraan yhteydessä minuun.

Kaikkia koulutuksia voidaan täydentää työnohjauksella.

Voit tiedustella lyhytterapeuttisen työotteen koulutusta

 • terapiakoulutusten osaksi tai täydennyskoulutukseksi
 • työyhteisön yhteistä kieltä luovaksi tai vahvistavaksi valmennukseksi
 • potilaan kohtaamista helpottavan työtavan rakentamiseksi
Kuvat: Marina Gargi.

Työnohjaus luo tilan reflektiolle

Mikä erottaa 20 vuoden työkokemuksen yhden vuoden kokemuksesta, jota työntekijä toistaa 20 kertaa?

Vastaus: reflektio. Mahdollisuus, uskallus ja taito tutkia omia työtapoja, suhdetta työhön, ja sitä mitä aivan konkreettisesti omassa arkityössä tapahtuu.

Varmin tapa tukea omaa reflektiota on säännöllinen työnohjaus, tilanteen mukaan yksilöllisesti tai ryhmässä.

Työnohjauksessa luomme tilaa kaikelle työhön liittyvälle.

Jäsennämme yhdessä niin asiakkaiden tilanteita kuin tarvittaessa myös omaa työtilannetta, luomme karttoja ja polkuja, keskustelemme ja pyrimme tilanteen sallimaan tavoitteellisuuteen.

Ohjaan mielelläni eri ihmisten kanssa työtä tekevien alojen ammattilaisia ryhmissä, yksilöinä, ja erityisen mielelläni moniammatillisina tiimeinä.

Seitsensilmäinen työnohjaus – 7 näkökulmaa vuorovaikutustyöhön

 • Huomio asiakkaassa
 • Huomio ohjattavan strategioissa ja interventioissa
 • Huomio ohjattavan ja asiakkaan suhteessa
 • Huomio ohjattavassa
 • Huomio työnohjaussuhteessa
 • Ohjaajan huomio omassa prosessissa
 • Huomio työn laajemmassa kontekstissa

Hawkins & Shohet, 2012

Lue tästä artikkeli työnohjaajan omasta työssä jaksamisesta!

Mä oikeasti arvostan tuota sun tapaasi tehdä työtä. Meillä ei töissä pystytä laittamaan rajaa sille keiden tarpeisiin yritetään vastata ja millä tavalla. Työtä on enemmän kuin pystytään tekemään, eikä esimies kykene myöntämään että tekijät vain loppuu kesken. 

Tuntuu hyvältä kun tulee tänne, ja aika on sen minkä on, ja sitten kun se loppuu niin se loppuu. Ei mitään että sä tulisit vielä ovelle selvittämään jotain, vaan se on sitten siinä.

Palautetta työterveyshuollon asiakkaalta

Työura on pitkä vaellus

Työyhteisökoulutukset

Jokainen työyhteisö on ajoittain lujilla. Jatkuvat muutokset vievät joskus leijonanosan voimavaroista.

Epävarmuuden ja väsymyksen vallitessa turvaudutaan usein niihin selviytymiskeinoihin jotka tulevat suoraan selkäytimestä, eivätkä nämä aina ole kaikkein rakentavimpia. Jälkiä saatetaan siivota pitkään.

Koulutan mielelläni henkiseen työhyvinvointiin, stressiin ja uupumukseen liittyvistä aiheista:

Luennon tai koulutuskokonaisuuden laajuus voidaan räätälöidä tarpeen mukaan. Myös verkkokoulutus on mahdollista.

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia