Koulutuksellinen työnohjaus on luonteva lisä niin suppeampiin kuin laajempiinkin lyhytterapeuttisen työotteen tai kognitiivisanalyyttisen psykoterapian koulutuksiin.

Työnohjauksen laajuus mitoitetaan koulutusohjelmaa suunnitellessa, mutta mahdollista on myös hankkia lisäohjausta taitojen vakiinnuttamiseksi ja istuttamiseksi omaan ammatilliseen taitovalikoimaan.

Myös ammatti-identiteetin pohdinta ja päivitys tulee usein ajankohtaiseksi varsinkin laajempien koulutuskokonaisuuksien myötä.

Koulutuksellisella työnohjauksella on kolme päätavoitetta: 

  • Uuden työskentelytavan oppiminen käytännössä ja sen vakiinnuttaminen ja sisäistäminen niin, että itsenäinen työskentely ja ongelmanratkaisu sujuu uusilla välineillä
  • Muuttuvan ammatillisen roolin hahmottaminen suhteessa aikaisempiin / muihin ammatillisiin rooleihin
  • Oman kuormittumisen säätely, mielekkäiden rajojen ylläpitäminen työssä sekä ilo ammatillisen jakamisen mahdollisuudesta

Ohjauksessa taidot vasta vakiintuvat!