Koulutan mielelläni henkiseen työhyvinvointiin, stressiin ja uupumukseen liittyvistä aiheista:

 

Luennon tai koulutuskokonaisuuden laajuus voidaan räätälöidä tarpeen mukaan. Myös verkkokoulutus on mahdollista.

Koulutan psyykenammattilaisia kognitiivis-analyyttiseen terapiaan pohjautuvan lyhytterapeuttisen työotteen soveltamiseen ja käyttöön heidän omassa työssään. Nämä koulutukset toteutan yhteistyössä Shortum Lyhytterapiatalon kanssa.

Voit kysellä myös lyhytkestoista, integroivaa työtapaa valottavaa koulutusta

Kaikkia koulutuksia voidaan täydentää työnohjauksella.