Koulutukset

Koulutan mielelläni henkiseen työhyvinvointiin, stressiin ja uupumukseen liittyvistä aiheista:

  • Uupumuksen torjuminen: minun, sinun ja koko yhteisön asia
  • Mistä huomaan uupumisen vaaran työyhteisössä ja yksittäisellä työntekijällä
  • Uupuneen kuusi askelta kantavalle maalle
  • Toipumisen pullonkaulat
  • Miten johdat itsesi kestävään hyvinvointiin
  • Arjen ABC
  • Positiivisesti vaikea – miten uupumuksen opit käännetään koko yhteisön hyväksi

 

Luennon tai koulutuskokonaisuuden laajuus voidaan räätälöidä tarpeen mukaan. Myös verkkokoulutus on mahdollista.

Koulutan psyykenammattilaisia kognitiivis-analyyttiseen terapiaan pohjautuvan lyhytterapeuttisen työotteen soveltamiseen ja käyttöön heidän omassa työssään. Nämä koulutukset toteutan yhteistyössä Shortum Lyhytterapiatalon kanssa.

Voit kysellä myös lyhytkestoista, integroivaa työtapaa valottavaa koulutusta

  • terapiakoulutusten osaksi tai täydennyskoulutukseksi
  • työyhteisön yhteistä kieltä luovaksi tai vahvistavaksi koulutukseksi tai valmennukseksi
  • potilaan kohtaamista helpottavan työtavan rakentamiseksi

Kaikkia koulutuksia voidaan täydentää työnohjauksella.