Työnohjaus

Työnohjaajana sovellan dialogista ajattelutapaa lyhytterapeuttisen työotteen työtapoja hyödyntäen.

Toisin sanoen: tehdään tilaa kaikelle omaan työhön liittyvälle, jäsennetään yhdessä, luodaan karttoja ja polkuja, keskustellaan ja pyritään tilanteen sallimaan tavoitteellisuuteen.

Ohjaan mielelläni eri ihmisten kanssa työtä tekevien alojen ammattilaisia ryhmissä, yksilöinä, ja erityisen mielelläni moniammatillisina tiimeinä.