Mikä erottaa 20 vuoden työkokemuksen yhden vuoden kokemuksesta, jota työntekijä toistaa 20 kertaa?

Vastaus: reflektio eli pohdinta. Mahdollisuus, uskallus ja taito tutkia omia työtapoja, suhdetta työhön, ja sitä mitä aivan konkreettisesti omassa arkityössä tapahtuu. 

Varmin tapa tukea omaa reflektiota on säännöllinen työnohjaus, tilanteen mukaan yksilöllisesti tai ryhmässä.

Ohjaan mielelläni eri ihmisten kanssa työtä tekevien alojen ammattilaisia ryhmissä, yksilöinä, ja erityisen mielelläni moniammatillisina tiimeinä.