Työnohjauksessa luomme tilaa kaikelle työhön liittyvälle.

Jäsennämme yhdessä sinun ja työyhteisösi tilannetta ja etsimme uutta näkökulmaa niin visaisiin asiakastilanteisiin kuin työpaikkasi sisäisiin pulmiin.

Luomme konkreettisia karttoja ja piirrämme polkuja, keskustelemme ja pyrimme tilanteen sallimaan tavoitteellisuuteen.

Erityisesti vuorovaikutustyössä koskettelemme usein kaikkia seitsensilmäisen ohjauksen lähestymiskulmia.

Seitsensilmäinen työnohjaus – 7 näkökulmaa vuorovaikutustyöhön

  • Huomio asiakkaassa
  • Huomio sinun työssäsi
  • Huomio sinun ja asiakkaan suhteessa
  • Huomio sinussa itsessäsi
  • Huomio työnohjaussuhteessa
  • Ohjaajan huomio omissa pohdinnoissaan
  • Huomio työn laajemmassa kehyksessä

(Hawkins & Shohet, 2012)

Työnohjauksesta voidaan sopia esimerkiksi puoleksi vuodeksi kerrallaan, mutta myös yksittäinen konsultaatio on joskus kohdallaan.

Mä oikeasti arvostan tuota sun tapaasi tehdä työtä. Meillä ei töissä pystytä laittamaan rajaa sille keiden tarpeisiin yritetään vastata ja millä tavalla. Työtä on enemmän kuin pystytään tekemään, eikä esimies kykene myöntämään että tekijät vain loppuu kesken. 

Tuntuu hyvältä kun tulee tänne, ja aika on sen minkä on, ja sitten kun se loppuu niin se loppuu. Ei mitään että sä tulisit vielä ovelle selvittämään jotain, vaan se on sitten siinä.

Palautetta työterveyshuollon asiakkaalta