Työ voi merkitä, mahdollistaa ja antaa hyvin erilaisia asioita, vieläpä erilaisina yhdistelminä. Toiveitten ja todellisuuden epäsuhta on kuitenkin varma tie stressiin, ahdistukseen ja tyytymättömyyteen.

Tämän tehtävän avulla pääset selkiyttämään omia toiveitasi työn suhteen

Mikä on sinulle tärkeintä työmaailmassa, mitkä tarpeet löytävät sijansa jostain aivan muualta?