PYÖREÄ PÖYTÄ OY
TIETOSUOJASELOSTE
HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä
Pyöreä Pöytä Oy
Y-tunnus: 2163434-4
osoite: Lahnuksenrinne 4, 02970 Espoo
kotipaikka: Espoo
puhelin: 040 7791829
sähköposti: asiakaspalvelu@liisauusitaloarola.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Liisa Uusitalo-Arola
osoite: Lahnuksenrinne 4, 02970 Espoo
puhelin: 040 779 1829
sähköposti: asiakaspalvelu@liisauusitaloarola.fi

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteiden ja yhteistyökumppanuuksien hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välisemme sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Tietoturva ja tietojen asianmukainen säilytys ja käsittely on meille tärkeää. Huolehdimme, että hyviä tietoturvakäytäntöjä ja lainsäädäntöä noudatetaan.
Käytämme sivustollamme evästeitä tilastollisen tiedon tuottamiseen. Tietoa käytetään kävijämäärien arviointiin. Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:
– yrityksemme ja sen työntekijät
– maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta tai yritykseltäsi maksun
– tilitoimisto, joka kirjaa tilaukset, laskut ja kuitit kirjanpitoomme
– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

Säilytämme henkilötietojasi:
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on sinulle maksutonta.
– oikeus tietojesi oikaisemiseen. Silloin sinun on korjauspyynnössäsi yksilöitävä korjattava
virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
-Asiakkaan nimi
-Yhteystiedot
-Laskutustiedot
-Asiakkuutta koskevat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti
seuraavin tavoin:
– Sinulta itseltäsi tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä tai liittyessäsi sähköpostilistallemme
– Sosiaalisesta mediasta osallistuessasi arvontaan

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä vain lain määräämissä tilanteissa.
Tietojen siirtyminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on mahdollista, elleivät käyttämämme palveluntarjoajat voi taata niiden pysymistä tämän alueen sisällä.