Sanoilla on valtaa ja sillä, kuinka asioista puhutaan on merkitystä enemmän kuin ajattelisikaan. Mistä sinä ajattelet omassa uupumuksessasi – tai jopa ylipäätään elämässäsi – olevan kysymys?

Joskus on hyvä astua hiukan oman välittömän kokemuksensa ulkopuolelle ja miettiä, miten omaa oloaan jäsentää ja kuvailee. Millaiseen tarinaan sinä samastut elämässäsi vahvimmin?

Tunnetko olevasi suorittamassa tärkeää tehtävää Bilbo Reppulin tavoin, tai koetko joutuneesi noidan häkkiin niin kuin Hannulle kävi? Mitä pidät tuhkimotarinoista, joita romanttiset komediat ovat pullollaan? Sattuuko lempikirjasi olemaan Salainen puutarha (minun on), Humiseva harju tai Sinuhe egyptiläinen? Tai jokin ihan muu?

Tuttujen tarinoiden taustalla piilee vielä yleisemmällä tasolla elämää jäsentäviä ja ymmärrettäväksi tekeviä tarinamalleja. Kaikilla elämän tärkeillä ja haastavilla vaiheilla ja käänteillä on omat tyyppitarinansa, jotka usein etenevät arjen rikkoutumisesta ja suoranaisesta kaaoksesta kohti uuden järjestyksen, uuden normaalin löytämistä ja rakentamista.

Tarina ohjaa ajattelua

Sanoilla ja tarinamalleilla on suuri voima ohjata sitä, miten me asiat koemme ja mitä me niistä ajattelemme. Viime vuosikymmeninä yhä useampi elämässä haastetta ja harmia tuottava asia on vaivihkaa siirtynyt osaksi sairauden ja terveyden sanastoa, numeroitu ja sijoitettu lääketieteen lokerikkoon. Kehitystä on vaikea kyseenalaistaa, sillä suurin osa niin kuntoutuspalveluista kuin mahdollisuus saada esimerkiksi sairauslomaa on sidottu lääketieteelliseen diagnoosiin. Ei diagnoosia, ei julkisia palveluita. Niin yksinkertaista se on.

Uupumus on siitä kiinnostava asia, että erilaisten tarina- ja tulkintakehysten haltijat suorastaan kiistelevät sen omistajuudesta samalla, kun ne pyrkivät rajaamaan, mistä uupumuksessa saa ja voi olla kysymys. Onko kyseessä sairaus, jonka pitäisi oma lääketieteellinen diagnoosinsa, vai onko uupumus vain yksi masennuksen alalaji? Tai pitäisikö uupumuksesta puhuttaessa rajata kaikki sairauteen, terveyteen ja yksilön kokemukseen viittaava kokonaan pois ja tutkia sitä vain osana muuttuvan työelämän tarinoita? Kenen omaisuutta uupumus on ja kenen vastuualueelle se kuuluu?

Pysähdy hetkeksi. Jos kuvaisit omaa oloasi ja elämäntilannettasi juuri nyt, sellaisena kuin sen koet ja tunnet, niin millaisen tarinan kertoisit?

Toipilas, työelämän jalkoihin jäänyt uhri, molempia, vaiko jotain muuta?

Ei tunnu kaukaa haetulta ajatella uupumista sairastumisena ja toipumista parantumisena, sillä uupuneen oireilu voi olla todella kirjavaa ja monimuotoista. On turhauttavaa, ettei oireita silti useinkaan voi sitoa mihinkään selvärajaiseen, hoidettavissa ja parannettavissa olevaan sairauteen. Uupunut kärsii ja on usein monin tavoin kipeä, jopa toimintakyvytön. Tuntuisi kohtuulliselta saada apua kärsimykseensä, ja ensimmäinen askel parantumisen tarinassa olisi nimen löytäminen sille, mikä itseä vaivaa.

Uupunut jää usein jumiin jo tässä kohdassa. Jos vointi selvästi on niin huono, että esimerkiksi sairausloma on välttämätön, täytyy lääkärin valita käytettävissä olevista koodeista se, joka on lähinnä totuutta ja jonka vakuutusyhtiö hyväksyy. Hyvä tarkoitus pyhittää keinot ja uupunut pääsee lepäämään.

Tilanne on kuitenkin monin tavoin pulmallinen. Ensinnäkin masennusdiagnoosilla sairauslomalle jäänyt uupunut ei pääse kokemaan helpotusta siitä, kun oma kokemus tulee tarkasti nähdyksi ja tunnustetuksi. Masennusdiagnoosi ei myöskään anna sanoja työssä ja tai muussa elämässä koetun epäoikeudenmukaisuuden, sivuutetuksi tulemisen tai yksinjäämisen ilmaisemiseen sillä painokkuudella, jolla ne kuitenkin ihmistä vaivaavat. Pahimmassa tapauksessa tärkeät havainnot tulevat kuitatuksi masentuneen negatiivisuutena.

Paranemisenkin kertomus jättää usein uupuneen tyhjän päälle. On ok olla sairas, kunhan paraneminen on näköpiirissä, reitti terveyteen selkeä ja potilas on halukas sitoutumaan toipumiseensa niillä keinoilla, joita terveydenhuollolla on hänelle ehdottaa. Mutta entä jos alun alkaenkaan ei ole saanut edes kovin osuvaa nimeä tilanteelleen? Kuinka hyvin apukaan silloin toimia?

Jos taas uupumusta tarkastellaan kovin rajatusti työelämän voimavara- ja kuormitustekijöiden kehyksessä, voi uupunut nyökytellä – näinhän se on: hyvä johtaminen ja ilmapiiri tekee hyvää, huono johtaminen ja liika kuormitus huonoa. Työpaikan tilanneanalyysista ja työhyvinvointikyselyistä on kuitenkin pitkä matka siihen, että uupunut keksisi, miten jälleen onnistuisi edes yhtenä aamuna heräämään virkeänä ja innostuneena uuteen päivään.

Entä sitten, jos pääsisit sanoittamaan tarinasi ihan itse?

Hyvin monien muiden kehoa ja mieltä mullistavien epätasapaino- ja vikatilojen lailla uupumuksellakin on usein monia taustatekijöitä ja pitkä kehityshistoria. Toisin sanoen jokaisella uupumuksella on oma tarinansa samalla tavoin kuin jokaisella uupuneella tai uudestaan voimiaan löytävälläkin.

Mitä jos toipumista rakennettaisiinkin tämän yksilöllisen tarinan mukaan räätälöiden? Ja mitä jos ajateltaisiinkin, ettei yksilöllisten tarpeiden huomioiminen vaadi rajattomia resursseja vaan päinvastoin auttaa hyödyntämään mahdollisimman tarkasti ja tarpeenmukaisesti sitä mitä tarjolla on.

Yhdellä uupuneella kun suurimmat haasteet ja tarpeet liittyvät työmäärän rajaamiseen ja kiireenhallintaan, mihin parhaat avaimet voivat lopulta löytyä avoimesta keskustelusta esihenkilön kanssa, mutta toinen saattaakin tarvita ennen muuta apua oman sisäisen kriitikkonsa ja vaatijansa kesyttämiseen. Jos tarjotaan kaikille samanlaista apua, voi ehkä 50% osua kohdalleen ja toiset puolet mennä enemmän tai vähemmän ohi maalin. Ainakin sillä hetkellä ja siinä toipumisen vaiheessa.

Omien yksilöllisten toipumisen tarpeiden kartoittamiseen on olemassa ainakin kaksi hyvää välinettä. Näistä toinen on mielenterveystalo.fi -palvelusta löytyvä KEDS -itsearviointiväline. KEDSin avulla voit saada nopeasti käsityksen sekä tämän hetken jaksamisestasi kokonaisuutena että siitä, millä tavalla oireilet mahdollista uupumustasi voimakkaimmin.

Lisätietoa KEDSistä löydät täältä ja täältä

Ilmainen Karttakoulu taas auttaa sinua selvittelemään oman jaksamisesi vahvuuksia ja kipupisteitä niin arjessa kuin koko elämäsi laajuudessa. Karttojen avulla voit yhdellä silmäyksellä hahmottaa kulloistenkin valintojesi ja vaihtoehtojesi vaikutuksia ja merkityksiä myös pidemmällä tähtäimellä.

Kun toipuminen etenee, myös tarina muuttuu

Kun on tutkittu psykoterapiassa tapahtuvaa muutosta, on huomattu, että useinkaan muutos ei etene missään mielessä suoraviivaisesti. Vaikka esimerkiksi uupumuksen oireet pitkällä aikavälillä vähenevät, matkalle mahtuu monta nousua ja laskua, parempaa aikaa ja takapakkia. Vielä tärkeämpää kuitenkin on ymmärtää, että toipumisen edetessä muuttuu myös se, miten uupumisesta ja toipumisesta kaikkineen ajattelee.

Matkan varrella tarina muuttuu, ja samalla myös toipujassa tapahtuu muutosta, jota ei välttämättä osaisi etukäteen odottaa. Gradututkimuksessaan sosiaalipsykologi Maria Risku (2017) jakoi erilaisissa uupumuksesta toipumisen vaiheissa olevien kuvaukset omasta tilanteestaan kolmeen tarinatyyppiin.

Uupumuksen kanssa edelleen kamppailevat työntekijät kuvasivat uupumustaan loputtomana kierteenä. Kun toipuminen pääsi käyntiin, uupumus alkoi näyttäytyä selviytymiskertomuksena. Samalla oma itse hahmottui ennemminkin toipuvana ja kuntoutuvana kuin uupuneena ihmisenä.

Kun uupumus alkaa olla takanapäin, se voi näyttäytyä oppimiskokemuksena, johon on sisältynyt ja joka on tuonut mukanaan myös paljon hyvää. Kun näin käy, kertoja Maria Riskun sanoin ymmärtää oman roolinsa tarinassa aktiiviseksi toimijaksi, jonka on mahdollista ehkäistä uupumuksen syntymistä. Mutta ei tässä kaikki, vaan samalla koko uupumisen ja toipumisen elämänvaihe alkaa nousta arvoonsa.

Siitä, mikä ensin näyttäytyi sairautena, menetyksenä ja tappiona, voikin tulla jotain paljon monimuotoisempaa elämänkokemusta. Sellaista, jota ei kellekään toivoisi, mutta josta ei myöskään itse luopuisi.


Kolme hyvää syytä poimia itsellesi ilmainen opas ja tilata maksuton viikkokirje!

  1. Joka sunnuntai sähköpostiisi saapuu voimaannuttavia eväitä seuraavaan viikkoon.
  2. Saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista kirjoituksista ja kursseista.
  3. Liittymislahjaksi saat valintasi mukaan rautaisen annoksen asiantuntijatietoa ja -ohjausta elämänilosi ja voimiesi vahvistamiseen (pdf).