Keväällä 2017 olin ihan yhtä ihmeissäni kuin moni muukin: miten saisin käsityksen siitä, miten iso ongelma uupumus Suomessa on?

Ja olisiko missään menetelmää, jolla yksittäinen ihminen voisi itse arvioida jaksamistaan edes kohtuullisella luotettavuudella?

Se kun oli jo tiedossa, että mitä lähemmäs uupumisen rajaa ihminen tulee, sitä vaikeampaa oman todellisen voinnin arvioiminen on.

Ja sitä isompi on riski, että uupumisen raja ylittyy vahingossa.

Tässä artikkelissa kerron mikä KEDS on, miten se toimii ja millaista apua voit saada siitä itsellesi.

Pääset myös lukujen ja prosenttiosuuksien tasolla näkemään, miten muut ovat KEDSiin vastanneet. Tämän yksityiskohtaisemmin en vastauksia tulekaan koskaan avaamaan.

Alkuperäinen KEDS löytyy täältä: https://www.keds.nu

5000+ itsearviointia kertoo suomalaisten jaksamisesta

Apu löytyi yllättävän läheltä. Lahden takaa, Ruotsista, Karolinska Institutetista.

Sattumien kautta löysin viittauksen siellä rakennettuun itsearviointimenetelmään, johon kevääseen 2017 mennessä oli vastannut jo yli 10 000 ruotsalaista.

Kirjoitin heti yhteyshenkilölle, kyselin lisää menetelmästä ja pyysin lupaa kääntää se suomeksi.

Luvan sainkin saman tien – sillä ainoalla ehdolla, että KEDS ei lähde kaupalliseen käyttöön.

Eikä se ole lähtenytkään. Käänsin KEDSin, istutin sen sähköiseen kyselyalustaan, ja siitä lähtien KEDS on ollut vapaasti saatavilla suomeksi täällä: https://liisauusitaloarola.fi/testaa-tilanteesi/.

Samasta paikasta löytyy linkki myös alkuperäiseen ruotsinkieliseen KEDSiin.

5000+ vastausta antaa laajan kokonaiskuvan

Tähän päivään mennessä (vappuaatto 2020) suomenkielinen KEDS on täytetty runsaat 5000 kertaa.

Kaikkineen lomakkeen täyttäminen on aloitettu reilusti yli 8000 kertaa, mutta osa on jättänyt lomakkeen lähettämättä.

Ei siitä tavallisesta syystä, että lomake olisi liian pitkä ja raskas – kysymyksiä on vain 9, ja kaikkiin voi vastata valitsemalla yhden neljästä vaihtoehdosta.

Todennäköisempi syy on, että monet eivät halua tai uskalla jättää sähköpostiosoitettaan tulosten saamista varten.

Siitäkään huolimatta, että en todellakaan edes katso osoitteita – osoitteen ainoa tarkoitus on, että kyselyohjelma osaa lähettää pistemäärän oikealle henkilölle.

Kaikkineenkaan en tiedä vastaajista oikeastaan mitään muuta, kuin että oletettavasti suurin osa on työikäisiä ja kaikki pystyvät vastaamaan suomenkieliseen kyseyyn.

Muiden tutkimusten perusteella esimerkiksi miesten ja naisten työstressaantuneisuudessa ei ole suuria eroja, laajassa mitassa ei myöskään eri ikäryhmien.

Tosin viime aikoina ovat nuorten aikuisten mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot lisääntyneet huolestuttavasti, mikä ilmiönä saattaa sisältyä myös KEDSin keskiarvotuloksiin – mutta tästä ei kuitenkaan voi tietää, sillä minkäänlaisia taustatietoja en ole kerännyt.

KEDSin tarkoituksena on auttaa suomalaisia oman jaksamisensa arvioinnissa.

On myös mahdollista, että vastauksiin sisältyy useampia saman henkilön vastauksia. Tämä on ok, sillä KEDS onkin tarkoitettu oman voinnin ja jaksamisen seurantaan.

Monista rajoitteista huolimatta kolmen vuoden aikana kertyneet KEDS-vastaukset antavat nyt jo sellaisen kokonaiskuvan vastaajien jaksamisesta, että omia vastauksia voi verrata siihen, mitä toiset ovat vastanneet.

Tämäkin auttaa luomaan kokonaiskuvaa siitä, miten itse jaksat ja voit.

Onko KEDS vielä täyttämättä?
tee se täällä:

mielenterveystalo.fi

KEDS antaa arvion voimavaroista noin kahden viikon jaksolla

Yksi hankalimmista asioista oman jaksamisen arvioimisessa on, että niin voimavarat kuin väsymyskin kertyvät pidemmällä aikavälillä kuin mihin meidän oma muistimme yltää.

Jos perjantaina väsyttää pahasti, väsymys harvemmin on vain edellisen päivän peruja – todennäköisemmin sitä on tullut kerrytettyä jopa edellisestä viikosta asti, ainakin jos viikonloppu ei ollut kovin palauttava.

Mutta vaikka viikonlopun tapahtumat olisivatkin kirkkaana mielessä, ei kukaan meistä pysty laskemaan niiden – ja perässä tulleiden kymmenten ja satojen tapahtumien yhteisvaikutusta omaan voimavaratilanteeseen.

Siispä KEDS pyrkii antamaan muutamien tutkimuksissa tärkeiksi huomattujen arviointikohteitten kautta hieman samantyyppisen arvion tämän hetken kokonaisjaksamisestasi, kuin mihin esimerkiksi Ouran sormus tähtää puhtaasti fysiologisten mittaustulosten pohjalta.

Vaikka KEDSillä ei olekaan käytössä jatkuvaa mittausdataa, myös sen antama arvio heijastelee jatkuvasti kuormituksen ja palautumisen tasapainoa – ja ennen muuta näiden tuottamaa kokonaissaldoa noin kahden viime viikon ajalta.

Parin viikon päästä tilanne voi taas olla toinen. Ja siksi myös KEDS on hyvä täyttää muutaman viikon välein ainakin silloin, kun oma jaksaminen mietityttää.

Kun täytät KEDSin ja lähetät lomakkeen, saat sähköpostiisi ohjelman laskeman KEDS -kokonaispistemäärän.

Jos se on korkeampi kuin 19, sinun kannattaa kiinnittää huomiota jaksamiseesi. Maksimipistemäärä on 54.

KEDS kysymys kerrallaan

KEDS sisältää 9 itsearviointikysymystä. Kaikki koskevat sellaisia fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen voinnin osa-alueita, joihin uupumuksen on tutkimuksissa havaittu vaikuttavan.

Itsearviointi tapahtuu valitsemalla valmiista vaihtoehdoista sopivin. Kuten aina tämäntyyppisissä arvioinneissa, on mahdollista ettei täsmälleen omaa tilannetta kuvaavaa vaihtoehtoa löydy. Silloin on valittava se, joka osuu lähimmäs.

Ohjelma pisteyttää vastaukset ja muodostaa niistä kokonaispistemäärän.

Seuraavassa näet KEDSin kaikki 9 kysymystä, niiden vastausvaihtoehdot, sekä sen, miten toiset ovat (montako vastaajaa, prosenttiosuus vastaajista) vastanneet.

Omasta tilanteestasi saat kuitenkin parhaan käsityksen täyttämällä koko testin mieluiten ennen kuin vertaat tuloksiasi toisten vastauksiin.

Sitä, millaisia tutkimushavaintoja kunkin kysymyksen taustalla piilee, käsitellään loppuvuoden mittaan muissa artikkeleissa.

Samoin siihen, miten tässä artikkelissa kerrotut tulokset pitäisi ymmärtää – ja miten ystävämme ruotsalaiset ovat vastanneet – palataan myöhemmin.

5000+ itsearviointia kertoo suomalaisten jaksamisesta

Kysymys 1 : Keskittymiskyky

Kysymys 1: Keskittymiskyky
Keskittymiskyky: Vastausten jakauma

Kysymys 2: Muisti

Kysymys 2: Muisti
Muisti: Vastausten jakauma

Kysymys 3. Fyysinen jaksaminen

Kysymys 3: Fyysinen jaksaminen
Fyysinen jaksaminen: Vastausten jakauma

Kysymys 4: Sitkeys, kestävyys

Kysymys 4: Sitkeys, kestävyys
Sitkeys, kestävyys: Vastausten jakauma

Kysymys 5: Palautuminen

Kysymys 5: Palautuminen
Palautuminen: Vastausten jakauma

Kysymys 6: Uni

Kysymys 6: Uni
Uni: vastausten jakauma

Kysymys 7: Aistiherkkyys

Kysymys 7: Aistiherkkyys
Aistiherkkyys: Vastausten jakauma

Kysymys 8. Vaatimusten kohtaaminen

Kysymys 8: Vaatimusten kohtaaminen
Vaatimusten kohtaaminen: Vastausten jakauma

Kysymys 9: Ärtymys ja kiukku

Kysymys 9: Ärtymys ja kiukku
Ärtymys ja kiukku: Vastausten jakauma

Näin KEDS-vastaukset jakautuvat suuressa joukossa

Lukuihin sisältyy monenlaisia epävarmuustekijöitä, lähtien siitä että KEDSin täyttäneet ovat todennäköisesti olleet jo valmiiksi huolissaan jaksamisestaan.

Luvut eivät siis edusta työikäistä väestöä kokonaisuudessaan, mutta voit silti hyödyntää niitä oman tilanteesi tarkemmassa pohdinnassa.

Jokaisella on omanlaisensa KEDS-profiili riippuen elämäntilanteesta ja myös omista tyypillisistä reagointitavoista. Esimerkiksi pistemäärä 32 voi muodostua hyvin erilaisista asioista.

Käy siis kysymyksiä ja vastauksia läpi yksi kerrallaan ja mieti, missä ovat toisaalta sinun selviytymisvoimavarasi, toisaalta ne heikommat kohtasi, joilla yleensä reagoit ensinnä.

Entä miten tyypillisesti reagoit silloin, kun tilanne alkaa olla aika kriittinen?

Missä asioissa olet suunnilleen niinkuin enemmistö vastaajista, missä taas poikkeat siitä yleisestä linjasta jota tämä vastausten joukko edustaa.

Vielä viimeksi – huomasit varmaan, ettei KEDSissä kysytty esimerkiksi ahdistuneisuudesta tai mielialan laskusta, jotka ovat kumpikin tavallisia oireita myös uupumisen yhteydessä.

Näille pulmille on omat pätevät mittarinsa, ja KEDSin kehittäjät katsoivat parhaaksi keskittyä vain siihen, mikä tavallisimmin ilmentää juuri uupumiskehitystä.

Takana on kymmenien vuosien tutkimustyö – me nautimme nyt hedelmistä KEDSin muodossa.

Mietitkö, mistä KEDS oikeastaan kertoo? Tutustu tähän artikkeliin!

Kolme hyvää syytä poimia itsellesi ilmainen opas ja tilata maksuton viikkokirje!

  1. Joka sunnuntai sähköpostiisi saapuu voimaannuttavia eväitä seuraavaan viikkoon.
  2. Saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista kirjoituksista ja kursseista.
  3. Liittymislahjaksi saat valintasi mukaan rautaisen annoksen asiantuntijatietoa ja -ohjausta elämänilosi ja voimiesi vahvistamiseen (pdf).