Viimeisten kahdenkymmenen vuoden ajan olen kehitellyt tapoja hyödyntää lyhytkestoisesta psykoterapiasta ammentavia, käytännönläheisiä mutta usein yllättävänkin syvälle sukeltavia lähestymistapoja työhön ja muuhun arkielämään.