Lyhytterapeuttinen työote on työtapa, jota olemme kehittäneet yhdessä Katri Kannisen kanssa 2000-luvun alkuvuosista lähtien

Oikeastaan siitä asti, kun molemmat valmistuimme kognitiivis-analyyttisiksi (KAT) psykoterapeuteiksi vuonna 2004.

KAT oli meistä kummastakin ihana. Suorastaan rakastimme sen yhteistyöhön pyrkivää ja demokraattista otetta: kaikki mitä vain voidaan, joetaan asiakkaan kanssa.

Menetelmiä ja välineitä myöten.

Pari asiaa meitä kuitenkin haittasi

Kaipasimme vielä enemmän jäsennystä ja ymmärrystä siihen, mitä tapahtuu asiakkaan tilanteen jäsentämisen jälkeen.

Lisäksi kaipasimme enemmän välineitä sen huomaamiseen, minkä varaan asiakas voi jatkossa rakentaa elämäänsä.

Siis voimavarojen.

Löimme viisaat (?!) päämme yhteen ja niin syntyi ensin Lyhytterapeuttinen työote (PS-Kustannus 2015) ja viimein kauan kaipaamamme Terapian tarpeessa? (Tuuma 2021), jossa terapeuttinen prosessi on koetettu saattaa kelle hyvänsä ymmärrettävään muotoon.