Lyhytterapeuttinen työote on työkalupakki kestoltaan rajattuun, joustavaan ja tehokkaaseen työskentelyyn. Se auttaa niin uransa alussa olevaa kuin kokeneempaakin mielenterveys- tai muun ohjausalan työntekijää hahmottamaan työnsä kokonaisuutena.

Työotteen lähtökohtana on yksilöllinen räätälöinti. Kun asiakkaan tilanne, hänen vaikeutensa ja voimavaransa nähdään realistisesti ja työskentely kohdistetaan siihen mikä liikkuu, työntekijä voi käyttää kaikkia taitojaan tukevan ja perustellun rakenteen varassa.

Lyhytterapeuttinen työote hyödyntää niin asiakkaan työntekijänkin henkilökohtaisia vahvuuksia. Ei ole kahta samanlaista asiakasta eikä työntekijää. Kun molempien aito potentiaali saadaan käyttöön, lyhytkin yhteinen työskentely voi johtaa kauaskantoisiin muutoksiin.

”Olen niin kiitollinen sinulle ja yhteiselle hetkillemme. Mä olen taas olemassa. Näyn, kuulun, tunnen, vaadin ja oon saanut muodon, värin ja olemuksen. Työstettävää jumien kanssa on vielä paljon, mutta tiedän selviäväni siitä, tahdonvoimalla ja uusilla toimintamalleilla.”

Lue tästä Perheterapia -lehden Lyhytterapeuttinen työote -arvio !

Kirja nostaa esiin sen merkittävän tosiasian, että auttamistyö on erilaisista syistä johtuen varsin usein aikarajallista. Se osoittaa, miten lyhyissäkin hoidoissa on mahdollista saavuttaa hyviä tuloksia johdonmukaisella ja joustavalla työtavalla.

Vankka teoriapohja ja tutkimustieto yhdistyvät kirjan luvuissa monipuolisesti eritoten yksilöllisten tapausjäsentelyjen kuvauksissa, joissa keskeisenä kärkenä on sen huomiointi, mikä asiakkaalle on juuri nyt mahdollista ja mikä on hänen tavoitettavissaan.

Hely Kalska, FT, kouluttajapsykoterapeutti